Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Week van het Regionale Ondernemerschap

Back

Week van het Regionale Ondernemerschap – Ministerie van Economische Zaken bezoekt Beursplein 5

Van 19 augustus tot en met 26 augustus staat de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. Tijdens de Week van het Regionale Ondernemerschap ontvangt Euronext daartoe als eerste het ministerie van Economische Zaken, waarna de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen volgen en brengt hun belangrijke rol onder de aandacht.

Het Ministerie van Economische Zaken trapt de Week van het Regionale Ondernemerschap af bij Euronext met een gongslag door Norbert van den Hove, plv. directeur ondernemerschap. Dit doet hij in het bijzijn van alle betrokken vanuit EZ bij de Regionale ontwikkelmaatschappijen.

Het ministerie is samen met regionale overheden (meestal  provincies) aandeelhouder en subsidient van vijf ROM’s (NOM, Oost NV, LIOF, BOM en IQ). De ROM’s verbinden het nationale innovatie- en topsectorenbeleid aan het regionaal economische beleid en zijn belangrijk voor de (regionale) dienstverlening aan het innovatieve mkb. ROM’s begeleiden en financieren innovaties van mkb-bedrijven en dragen bij aan de economisch groei en werkgelegenheid van de regio. Daarbij hebben de ROM’s drie belangrijke taken. De ROM’s spelen in Nederland een belangrijke rol bij het verschaffen van risicodragend vermogen aan startende ondernemingen en het financieren van jonge bedrijven. Het vermogen van de gezamenlijke ROM’s bedraagt, buiten de door de provincies extra beschikbaar gestelde middelen, bijna € 300 miljoen. De ROM’s zijn daarmee een van de grootste verstrekkers van risicokapitaal in dit marktsegment in Nederland. Daarnaast verbinden ROM's startups, mkb’ers en grote bedrijven met elkaar, daarbij bouwend aan samenwerkingsverbanden, nieuwe clusters, programma’s en business consortia. Tenslotte trekken ROM’s buitenlandse bedrijven aan, wat leidt tot additionele werkgelegenheid en innovatie en maakt voor het mkb de sprong naar internationale markten mogelijk.

Hans Leufkens, Head Client Coverage van EnterNext: ''De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zijn uitermate belangrijk voor de groei van onze Nederlandse economie en het versnellen van innovatie.'' De beurs en ondernemerschap gaan hand in hand, al meer dan 400 jaar. Euronext heeft een belangrijke rol in de financiering van de reële economie. Met haar dochteronderneming EnterNext ondersteunt zij ondernemers in hun groei door - samen met industriepartners - ook andere financieringsinitiatieven te ontwikkelen in de vorm van leningen en obligaties en door zichtbaarheid te vergroten van beursgenoteerde, middelgrote ondernemingen.

Voor meer informatie:  www.rijksoverheid.nl

Download foto