Verzelfstandiging OBAM N.V.

Back

202008901 OBAM N.V.

Edwin Simon, Senior Portfolio Manager, luidde de gong en viert hiermee de verzelfstandiging van het beleggingsfonds OBAM N.V.