Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Vereniging Treasurers 100.000+ gemeenten

Back

Oprichting Vereniging Treasurers 100.000+ gemeenten gevierd met gongslag

Erik Peek opent namens Vereniging Treasurers  100.000+ gemeenten de beurs en viert daarmee de recente oprichting van de vereniging.

Afgelopen jaar vond de officiële oprichting plaats van de Vereniging Treasurers 100.000+ gemeenten plaats. Met de oprichting van deze vereniging wordt gestreefd naar verdere professionalisering van de treasury functie binnen grote gemeenten en daarnaast om de gezamenlijke inbreng van de treasurers van deze gemeenten meer kracht bij te kunnen zetten.

De Vereniging informeert en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt het een platform voor kennisuitwisseling en het opbouwen van een netwerk op het gebied van gemeentelijke treasury. De vereniging organiseert bijeenkomsten en themadagen met sprekers uit eigen kring maar ook daarbuiten.

Download foto