Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Stichting Hulp voor Hulpverleners luidt gong voor hulpverleners

Back

Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, Gert Jan Seegers, opent de beurshandel met een slag op de gong namens de Stichting Hulp voor Hulpverleners.

De heer Seegers is een van de initiatiefnemers die een Kamermotie hebben ingediend waarin zij deregeringverzoekt in overleg te treden met de Stichting Hulp voor Hulpverleners over het opzetten van een kenniscentrum dat geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners signaleert en een vraagbaak voor werkgevers en de betrokken hulpverleners kan zijn.Maandag 29 december brengt de stichting tevens de resultaten van een enquête over de aangiftebereidheid onder 2551 hulpverleners in Nederland uit.Veel hulpverleners hebben moeite om aangifte te doen omdat ze bang zijn voor bedreigingen door de daders en represailles door de werkgever. Het rapport is na de gongslag beschikbaar.

Meer informatie vindt u op: www.hulpvoorhulpverleners.nl

Download foto