Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Rabobank Foundation

Back

Rabobank Foundation viert winnen Jacques Diouf Award met gongslag

Rabobank Foundation viert met de gongslag dat zij onlangs de internationale Jacques Diouf Award 2016-2017 van de FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations) hebben ontvangen. De Rabobank Foundation ontving de prijs voor de inzet om kleine boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden te ondersteunen en economisch te versterken.

De award is een beloning voor de jarenlange inzet van Rabobank Foundation om het leven en de voedselzekerheid van kleine boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. Wereldwijde voedselzekerheid is een strategisch Banking for Food-thema voor de Rabobank. De wereldbevolking groeit snel en de agrarische sector staat voor een enorme uitdaging om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen.

Rabobank Foundation richt zich in ontwikkelingslanden op kleine boeren die niet of nauwelijks toegang hebben tot financiering en de markt. Rabobank Foundation investeert in de financiële zelfredzaamheid van coöperaties en helpt hen op weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld door het verstrekken van financiering en het delen van de coöperatieve, bancaire en agrarische kennis die de Rabobank-organisatie heeft opgebouwd. Voor de Rabobank is het ontvangen van de award een erkenning dat de Banking for Food-strategie van waarde is en een aanmoediging om op dezelfde voet verder te gaan.

Voor meer informatie: www.rabobankfoundation.nl

Download foto