Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Nationaal Huidfonds vraagt aandacht voor huidziekten met slag op gong

Back

Met de slag op de gong vraagt het Huidfonds aandacht voor meer dan één miljoen Nederlanders met een huidziekte. Dit aantal neemt sterk toe door leefstijl en veroudering. Huidkanker is hiervan een goed voorbeeld. Veel patiënten lijden onder hun huidziekte en treden nauwelijks naar buiten. Schaamte kan hierbij een rol spelen. In de samenleving wordt de ziektelast van huidpatiënten onderschat.

Stichting Nationaal Huidfonds is een onafhankelijke goede doelen organisatie die de strijd aanbindt tegen huidziekten. Zij doet dit met wetenschappelijk onderzoek en betere gezondheidszorg voor patiënten. Hiervoor is veel geld nodig. Het Huidfonds is volledig afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Directeur-bestuurder, John de Korte en voorzitter van de raad van toezicht, Roland Koopman, luiden de gong.

Meer informatie vindt u op: www.huidfonds.nl

Download foto