Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Leger des Heils – Start landelijke collecteweek 2019

Back

20191125 Salvation Army

Met een slag op de gong opent commissioner Hannelise Tvedt, commandant van het Leger des Heils in Nederland, de handel op de Amsterdamse beurs. Het luiden van de gong markeert de start van de landelijke collecte van het Leger des Heils.

Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en met 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en soepbus.

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 25 tot en met 30 november.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie die zonder onderscheid des persoons hulp verleent aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op de organisatie doen.

Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl