Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Back

Oranje Bond viert Koningsdag met gongslag

Op Koningsdag zijn talloze Oranjeverenigingen druk in de weer om een dorps- of stadsfeest te organiseren. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) is de landelijke vertegenwoordiger van al deze Oranjeverenigingen en luidt de gong.

De KBOV staat de Oranjeverenigingen met advies en informatie terzijde en organiseert ontmoetingsmomenten voor uitwisseling van ervaringen en ideeën. Daarnaast wil de KBOV duidelijk maken dat dit koningschap, dat niet gebonden is aan partij of groep, er in de pluriforme samenleving wil zijn voor elke Nederlandse ingezetene, ongeacht afkomst, ras of religie.

De KBOV benadrukt het belang van het bevorderen en versterken van de band tussen de Nederlandse bevolking en het Huis van Oranje. Zij tracht dit te bereiken door het initiëren en stimuleren van festiviteiten, kerkelijke- en andere herdenkingen ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje. Inmiddels zijn ruim 310 lokale Oranjeverenigingen lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.

Voor meer informatie: www.oranjebond.nl

Download foto