Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Inverko luidt gong voor circulaire economie

Back

Met een slag op de gong markeert de CEO van recyclingspecialist Inverko (ticker symbool: INVER), Henk Alssema, de samenwerking met het Friese afvalinzameling en -verwerkingsbedrijf Omrin en overkoepelend orgaan Midwaste.

Vanuit eenzelfde visie op afval hebben de ketenpartners elkaar gevonden op de weg naar een circulaire economie met als ambitie om steeds meer kringlopen te sluiten. De samenwerking bestaat uit het ontwikkelen van toekomstbestendige projecten waarbij huishoudelijk kunststof afval van gemeenten wordt opgewerkt tot grondstof. Uit deze grondstof worden producten gemaakt die weer terug geleverd kunnen worden aan gemeenten en consumenten. Deze levenscyclussamenwerking levert niet alleen een besparing van grondstoffen en een vermindering van afval op, maar ook producten die aan het einde van hun levensduur nog steeds waardevol zijn. Dat betekent naast ecologische – ook economische waardevermeerdering.

‘Closing the loops’ is zo’n toekomstbestendig project waar Inverko en Omrin met hun projectpartners Philips, Lankhorst, Cumapol en Stenden Hogeschool de krachten bundelen. Door als afvalinzamelaars, recyclers en producenten gezamenlijk kennis en technologieën te delen kunnen meer afvalstromen opgewerkt worden tot meer nieuwe producten. Dit project wordt door de provincie Friesland en de verpakkingsindustrie ondersteund.

Meer informatie vindt u op: www.inverko.nl

Download foto