Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Gongslag markeert Wereld Autisme Dag 2014

Back

Marjanka Hoogeweg opent samen met haar autisme-hulphond Creb (spreek uit Sherp) de beurshandel om begrip te vragen voor mensen met autisme op Wereld Autisme Dag. Zij doet dit in het gezelschap van vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, het AutismeFonds en Stichting de Droomboom. Ook op alle andere Euronext beurslocaties wordt de beurshandel deze dag geopend om aandacht te vragen voor autisme.

Autismewerd voorheen beschouwd als een zeldzame aandoening, maar vandaag de dag zijn toch zo’n 3,3 miljoen mensen in de Europese Unie gediagnosticeerd met autisme, een kleine 200.000 in Nederland. Verbeterde diagnostiek en vooral de moderne maatschappij die het lastiger maakt voor mensen met autisme om te functioneren, zijn hier debet aan. De door de Verenigde Naties uitgeroepen Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day) op 2 april wil deze situatie onder de aandacht brengen van politici en het grote publiek. Werkgevers en mensen met autisme komen deze Autismeweek bijeen om samen te kijken hoe zij beter gebruik kunnen maken van de talenten van medewerkers met autisme.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is de Nederlandse belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Stichting de Droomboom is een behandelcentrum voor kinderen van twee tot acht jaar met een autisme-spectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis.

Meer informatie vindt u op: www.autismeweek.nl, www.autisme.nl, www.stichtingdedroomboom.nl

Download foto