Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Fonds Gehandicaptensport

Back

Fonds Gehandicaptensport en Paralympiërs openen beurshandel

Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, opent de beurshandel in het gezelschap van verschillende sporters die hebben geparticipeerd in de Paralympische Spelen.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap in Nederland (1,7 miljoen mensen) structureel mogelijk te maken. Men wil het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief verbeteren en tevens meer aandacht vragen voor de gehandicaptensport. Dit doen zij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting.

Voor meer informatie: www.fondsgehandicaptensport.nl

Download foto