Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Add Value Fund

Back

Add Value Fund

Vanwege het 12,5-jarig jubileum van Add Value Fund luidt Willem Burgers, mede-oprichter en fondsbeheerder, de gong op beursplein 5.
Add Value Fund focust zich op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcap aandelen. 
Het Fonds belegt uitsluitend in Nederlandse “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in hun marktsegment. De ondernemingen hebben een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een andere gereglementeerde markt. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of in andere beleggingsfondsen.

Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. Uit een beleggingsuniversum van circa 65 ondernemingen selecteert de Beheerder minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen die in de portefeuille worden opgenomen. 
Deze selectie vindt primair plaats op basis van een zogenaamde “bottom-up stock picking” aanpak - diepgaande fundamentele en waarde analyse.

Add Value Fund richt zich op particuliere en professionele beleggers met een lange termijn beleggingshorizon.

Voor meer informatie: addvaluefund.nl