Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Stichting Witte Bedjes Het Parool vraagt aandacht voor Happy2Move

Back

Stichting Witte Bedjes Het Parool luidt de gong om aandacht te vragen voor Happy2Move.

Witte Bedjes Het Parool zamelt geld in voor zieke, gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen. Het geld is beschikbaar voor non-profit instellingen in en om Amsterdam, die werken met zieke of gehandicapte kinderen. Het fonds is bestemd voor relatief kleine, tastbare projecten die elders niet voor subsidie in aanmerking komen. Dit jaar ondersteunt de stichting initiatief Happy2Move.

Happy2Move biedt naschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 20 jaar met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Na school, tijdens studiedagen en vakanties organiseren zij activiteiten met aandacht voor een gezonde lifestyle. Daarbij staan sporten, gezonde voeding en plezier centraal. Om gezond eten te bevorderen krijgen de kinderen na de activiteiten en vlak voordat ze naar huis gaan, een warme maaltijd. Happy2Move zorgt er ook voor dat kinderen ’s middags vervoerd worden van school naar Happy2Move en ’s avonds van Happy2Move weer naar huis.

Meer informatie vindt u op: www.happy2move.nl

Download foto