Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Minister Plasterk en Stichting Hulp voor Hulpverleners luiden gong

Back

Op 30 december, een dag voor oud en nieuw, opent minister Plasterk de beurs als blijk van waardering voor het werk en de inzet van hulpverleners. Maar belangrijker: hij vraagt aandacht voor agressie en geweld tijdens de jaarwisseling. Plasterk: “Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak zijn onacceptabel. Ik zet mij ervoor in het aantal incidenten terug te dringen.”

Al jaren voert stichting Hulp voor Hulpverleners actie om agressie en geweld tegen hulpverleners te verminderen. De jaarwisseling is bij uitstek een moment om daar extra bij stil te staan. Hulpverleners staan deze nacht weer klaar om iedereen prettig het nieuwe jaar in te laten gaan. De stichting roept Nederlanders dan ook op om er dit jaar voor te zorgen dat hulpverleners op normale wijze hun werk kunnen doen.

Meer informatie vindt u op: www.hulpvoorhulpverleners.nl

Download Foto