Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Internationale Dag van de Verenigde Naties

Back

Met het luiden van de gong opent Renée Jones-Bos, Secretaris-Generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, de beurshandel ter ere van de Internationale Dag van de Verenigde Naties (VN).

Het Koninkrijk der Nederlanden wil graag op het allerhoogste niveau bijdragen aan het waarmaken van de ambities van de VN: vrede, gerechtigheid en ontwikkeling. Daarom is het Koninkrijk kandidaat voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018. Met de slogan “The Kingdom of the Netherlands, Your Partner for Peace, Justice and Development”, wil het Koninkrijk deze internationale ambitie verwezenlijken. Het Koninkrijk der Nederlanden is één van de grondleggers van de VN, die precies 69 jaar geleden werd opgericht. Nog steeds is de VN de belangrijkste internationale organisatie voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling, met de VN-Veiligheidsraad als het krachtigste orgaan.

Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl

Download foto