Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Back

Gongslag markeert SnowWorld’s tweede jaar op de beurs

SnowWorld (ticker symbol: SNOW) markeert haar tweede jaar op de beurs met een slag op de gong door CEO Koos Hendriks.

SnowWorld is via een reverse listing sinds december 2013 aan de Amsterdamse beurs genoteerd. Met de beursgang heeft SnowWorld niet alleen haar solvabiliteit kunnen verbeteren, maar zich ook toegang tot de kapitaalmarkt verschaft, waarmee de onderneming minder afhankelijk is geworden van de, toekomstige, beschikbaarheid van bancair krediet voor de uitvoering van haar strategie. Het proces van de beursgang en aansluitende emissie van nieuwe aandelen in februari 2014 heeft geleid tot een verdere professionalisering van SnowWorld. SnowWorld heeft een duidelijke strategie geformuleerd. De uitwerking van deze strategie vindt plaats binnen een raamwerk van risicomanagement en Corporate governance.

Voor meer informatie: www.snowworld.com

Download foto