Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Webinar om Markedsmisbruksforordningen (MAR)

Tilbake

-

Online

Til utstedere av aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo.

I forbindelse med ikrafttredelse av markedsmisbruksforordningen (MAR) 1. mars 2021 inviterer Finanstilsynet og Oslo Børs til webinar. Vi ønsker å gi en overordnet oversikt over enkelte av endringene som kommer med MAR, og håper vi på denne måten kan bidra positivt til deres forberedelser.

I tillegg til å gi en overordnet orientering vil vi gjennomgå endringer i reglene for:

  • Meldeplikt for transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar og deres nærstående
  • Informasjonsplikt
  • Utsatt offentliggjøring
  • Taushetsplikt for innsideinformasjon
  • Listeføring
  • Tilbakekjøp og stabilisering

Last ned presentasjonene her

Meldeplikt, Geir Ankarstrand, Finanstilsynet

Informasjonsplikt, Pernille W. Burum, Oslo Børs

Taushetsplikt, Per Christian Bærøe, Finanstilsynet

Tilbakekjøp, Pernille W. Burum, Oslo Børs