Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Webinar om MAR og digitale generalforsamlinger

Tilbake

-

Online

Sammen med Norsk Investor Relationsforening (NIRF) inviterer Oslo Børs til webinar om MAR og digitale generalforsamlinger onsdag 2. juni.

Oslo Børs og Finanstilsynet vil snakke om primærinnsidere og informasjonsplikt etter ikrafttredelsen av MAR. DNB Bank Verdipapirservice vil også dele erfaringer og fortelle om trender ved avholdelse av digitale generalforsamlinger.

Program

09.00 Velkommen

09.05 Digitale generalforsamlinger

          Freddy Hermansen, Client Manager, DNB Bank Verdipapirservice

09.20 Primærinnsidere og informasjonsplikt etter ikrafttredelsen av MAR

          Geir Ankarstrand, Seniorrådgiver, Finanstilsynet

          Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåkning, Oslo Børs

          Pernille Woxen Burum, Advokat, Markedsovervåkning, Oslo Børs

10.30 Avslutning

Last ned presentasjonene her

Kjetil Krøkje, NIRF

Freddy Hermansen, DNB

Geir Ankarstrand, Finanstilsynet

Pernille W. Burum, Oslo Børs