Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

House of Control debuterer på Børsen

Back

Oslo, 20. oktober 2020 – Programvareselskapet House of Control ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. – Vi har hentet inn 350 millioner kroner for å finansiere fremtidige oppkjøp. Gjennom noteringen på Merkur Market inviterer vi nå flere til å være med på vekstreisen, uttaler selskapet.

Gründer og adm. direktør Lasse Sten sier at både selskapet og løsningene er bygget opp rundt ønsket om å være finansdirektørens beste venn: – Plattformen gir full kontroll over avtaler, eiendeler og forpliktelser. Både den grunnleggende løsningen og modulene er utviklet gjennom tett samarbeid med landets finansdirektører.

House of Control hentet nylig 350 millioner kroner i frisk kapital gjennom en aksjeemisjon. I tillegg var det et nedsalg fra eksisterende eiere på 300 millioner kroner, slik at den samlede emisjonen var på totalt 650 millioner kroner. Emisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og ble mange ganger overtegnet, meldte selskapet.

– House of Control har vokst mer enn 30 prosent organisk hvert år siden 2016. Vår videre organiske vekst er allerede finansiert. Vi har hentet inn 350 millioner kroner for å finansiere fremtidige oppkjøp. Gjennom noteringen på Merkur Market inviterer vi nå flere til å være med på vekstreisen, fortsetter Sten.

House of Control admitted to trading on Merkur Market

Foto: Thomas Brun / NTB

Om House of Control  House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Selskapets sterke vekst er muliggjort av et unikt salgsapparat, og mer enn 90 prosent av omsetningen er gjentagende abonnementsinntekter. Private og offentlige virksomheter bruker løsningene til å håndtere kontrakter og eiendeler, etterleve IFRS 16-kravene, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. Bedre kontroll lar brukerne kutte kostnader, spare tid og redusere risiko mens økonomistyringen blir mer treffsikker. www.houseofcontrol.com

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.