Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Flyr lander på Børsen

Back

Oslo, 1. mars 2021 – Lavkost-flyselskapet Flyr har i dag blitt tatt opp til handel på Euronext Growth. – Børsnoteringen gjør oss i stand til å gripe muligheter i et marked der luftfarten er på vei tilbake, uttaler Flyr.

– Flyr blir et robust lavkostselskap med en økonomisk bærekraftig og effektiv forretningsmodell. Det nye flyselskapet vil ha moderne operasjonssystemer, en forenklet og heldigital kundereise og en ledelse med lang og omfattende luftfartserfaring, sier Tonje Wikstrøm Frislid, CEO i Flyr.

I forkant av børsnoteringen hentet Flyr 600 millioner friske egenkapitalkroner gjennom å utstede nye aksjer. Aksjeemisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og betydelig overtegnet, meldte selskapet.  

– Noteringen ved Euronext Growth er en spennende og viktig milepæl for Flyr. Den vil gjøre oss i stand til å gripe muligheter fremover i et marked som er i endring, og der luftfarten er på vei tilbake, fortsetter Wikstrøm Frislid. 

Emisjonskursen på 5,00 kroner per aksje gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 750 millioner kroner. Aksjens ticker er FLYR.

Flyr admitted to trading on Euronext Growth Oslo

Børsdirektør Øivind Amundsen og Tonje Wikstrøm Frislid, CEO i Flyr, møttes ved gaten før Flyrs ankomst på Euronext Growth. (Foto: Neil Dowling)

Om Flyr Flyr er et lavkost-flyselskap basert i Norge, med en etterspørselsdrevet forretningsmodell primært rettet mot det norske innenriks-markedet. Selskapet har som mål å etablere en moderne, digital og effektiv organisasjon som sikrer høy operasjonell effektivitet gjennom enkelhet, optimalisert ressursbruk og smart bruk av teknologi. Første flyvning er planlagt i første halvdel av 2021, med en plan om å skalere opp virksomheten etter hvert som etterspørselen tar seg opp. www.flyr.no

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.