Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Elopak noteres på Oslo Børs

Back

Hentet NOK 3,1 milliarder – markedsverdi på NOK 7,5 milliarder

Oslo – 17. juni 2021 – Euronext gratulerer Elopak med noteringen på Oslo Børs i dag (ticker: ELO).

Elopak er en ledende global leverandør av kartongemballasje og påfyllingsutstyr for flytende mat, og bruker fornybare, resirkulerbare og bærekraftige materialer for å tilby innovative emballasjeløsninger.

I forkant av børsnoteringen hentet Elopak 3,1 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 508 millioner kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 2,55 milliarder kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 3,45 milliarder kroner.

Emisjonskursen på 28 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 7,5 milliarder kroner.

Thomas Körmendi, administrerende direktør i Elopak, sier: “Dette er en stor dag for Elopak, og jeg er veldig stolt av dagens notering. Å være et børsnotert selskap gir oss større fleksibilitet til å vokse og utvikle oss videre. Det representerer også en mulighet for alle til å investere i Elopak og bli med på reisen vår for å levere bærekraftige emballasjeløsninger av høy kvalitet. Vår visjon er ‘chosen by people, packaged by nature’. Nå vil vi også jobbe hardt for å bli valgt av investorer.»

 

Om Elopak

Elopak er en ledende global leverandør av kartongemballasje for flytende næringsmidler. Selskapet har en sterk posisjon både i Europa og Amerika innen emballasje for ferske produkter som melk og juice. I tillegg har selskapet en økende markedsandel innen segmentet kartongemballasje for langtidsholdbare, flytende produkter distribuert i romtemperatur. Elopak ligger i forkant som en bærekraftig virksomhet og bruker fornybare, gjenvinnbare og bærekraftige materialer i sine innovative emballasjeløsninger. Den ikoniske drikkekartongen, Pure-Pak® er selskapets merkevare og har vært på markedet siden 50-tallet. Den er for mange selve symbolet på melkekartongen og er et bærekraftig og brukervennlig alternativ til plastflasker.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.2 trillion in market capitalisation as of end September 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.