Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Dansk cleantech klar for Euronext Growth

Back

  • Årets femte notering på Euronext Growth som bringer antallet selskaper på denne markedsplassen opp til 122
  • Markedsverdi på om lag 711 millioner kroner

Oslo – 22. april 2022 – I dag er det danske plastgjenvinningsselskapet Waste Plastic Upcycling (ticker: WPU) tatt opp til handel på Euronext Growth. Dette er årets femte notering på Euronext Growth, og den syvende totalt på Oslo Børs. Med waste Plastic Upcycling er det nå 122 selskaper som handles på Euronext Growth. 

Waste Plastic Upcycling A/S omdanner plastavfall til produkter som kan brukes i produksjon av bærekraftig plastolje for bruk i blant annet jet drivstoff, tungtransport og plastproduksjon. Selskapet ble etablert i november 2020, og planlegger bygging av tre produksjonsanlegg i Danmark med kapasitet til å prosessere 159 000 tonn plastavfall hvert år.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 15 kroner per aksje, og selskapet hadde en markedsverdi på rundt 711 millioner kroner. I forkant av noteringen hentet Waste Plastic Upcycling inn 27,3 millioner kroner gjennom en private placement.

– Waste Plastic Upcycling A/S' ("WPU") strategi og hovedmål er å gjenvinne plastavfall ved å bruke pyrolyseteknologi til å transformere avfallet til gjenbrukbar plastolje. Noteringen av selskapet på Euronext Growth Oslo skaper en attraktiv plattform for videre ekspansjon, spesielt i det europeiske markedet, og er et viktig steg i selskapets vekststrategi og verdiskapning i tiden fremover. WPU er godt posisjonert i det voksende markedet for plastpyrolyse innenfor avfallsplastindustrien, og vi ser frem til å fortsette å realisere selskapets strategi og hovedmål sammen med våre investorer, som et notert selskap på Euronext Growth Oslo, sier Niels Bagge, administrerende direktør i Waste Plastic Upcycling A/S.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.