Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Børsrettsdagene

Tilbake

-

Online

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets kurs for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

 

Hva lærer du?

Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige foredrag tar for seg andre problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver. Vi er opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år har vi valgt å løfte frem temaer som PRIIPs, ny verdipapirsentrallov, MARs røde perioder, klimarisiko for finansmarkedene, hvitvasking, finansavtaleloven og SPACs. Andre faste bolker i programmet er Nytt fra Finanstilsynet, Speed-foredrag og Kahoot-konkurranse med premie. I tillegg vil deltakerne i år få godkjent sin etikktime gjennom foredraget til Tormod Tingstad. Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Dokumentasjon er tilgjengelig for deg i forkant av kurset på Min JUS på jus.no.

 

Registrer deg for livestream