Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Børskurset for styremedlemmer - December 2021

Tilbake

-

Online

Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.

Program

08.30 - 08.45 Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
                     Øivind Amundsen, Børsdirektør, Oslo Børs

08.45 - 09.45 Bruk av kapitalmarkedet
                     Henrik Kulseng-Hanssen, Leder Investment Banking Sparebank 1 Markets 
                     Jarand Lønne, Investment Banking Sparebank 1 Markets

09.45 - 09.55 Pause

09.55 - 10.55 Regelverk for noterte selskaper
                     Per Gunnar Ølstad, Senior kursnoteringsleder, Oslo Børs

10.55 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Styrets rolle i et børsnotert selskap
                     Anne Lise E. Gryte, Partner, Wiersholm
                     Tone Østensen, Partner, Wiersholm

Kursavgift:

Kroner 2.500,- per deltaker. Ved avbestilling etter 25. november er det full avgift

Webinar:

Kurset arrangeres som et webinar og du vil motta en lenke for å delta et par dager før kurset

Språk:

Kurset avholdes på norsk

Kontakt:

Har du spørsmål ta kontakt med Carina Østli, costli@euronext.com  

Obligatorisk etterutdanning:

Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

Foredragsholdere

Per Gunnar Ølstad
Per Gunnar Ølstad er senior kursnoteringsleder ved børsens markedsovervåking. Han har vært ansatt ved Oslo Børs siden 2007, og har hatt ulike roller bl.a. knyttet til børsnoteringsprosesser og ansvar for energisektoren, før han gikk inn i børsens kontroll- og tilsynsfunksjoner i 2016. Tidligere arbeidserfaring knytter seg til regnskapsarbeid i Norlandia Eiendom. Ølstad er autorisert renteanalytiker fra NFF, han har en master i finans og er utdannet ved BI og University of Wisconsin – Madison.

Henrik Kulseng-Hanssen
Henrik Kulseng-Hanssen leder Investment Banking-avdelingen i SpareBank 1 Markets. Henrik har bred erfaring fra alle typer corporate finance-transaksjoner i det norske markedet, både innenfor M&A og ECM/DCM. Før SB1M var han ansatt i Clarksons Platou Securities (2016-2020), og i perioden 2004-2016 i First Securities/Swedbank. I perioden 2000-2004 arbeidet Henrik i London, først i J.P. Morgan, deretter i Jefferies. Henrik er utdannet B.Sc. i Management fra London School of Economics.

Jarand Lønne
Jarand Lønne er ansvarlig for Naturressurssektoren på Investment Banking i SpareBank 1 Markets. Han har bred erfaring fra en lang rekke kapitalmarkeds- og M&A-transaksjoner, innen flere industrier. Før han var i SB1M var han ansatt i Swedbank / First Securities i perioden 2010-17. Jarand har en M.Sc. i Investment Management fra Cass Business School, London.

Anne Lise E. Gryte
Les her

Tone Østensen
Les her

Klikk her for påmelding