Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Retningslinjer for tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering

Back

Ved ikrafttredelsen av markedsmisbruksforordningen (MAR) den 1. mars 2021 vil også kommisjonsforordning 2016/1052 om kursstabilisering og tilbakekjøp tre ikraft i Norge. Denne vil erstatte kommisjonsforordning 2273/2003. Oslo Børs er utpekt til å føre tilsyn med overholdelsen av vilkårene for tilbakekjøp og kursstabilisering, jf. verdipapirforskriften § 17-1.

Oslo Børs har offentliggjort oppdaterte retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering i henhold til MAR. Disse vil gjelde fra 1. mars 2021 og inneholder blant annet maler for offentliggjøring og rapportering av handler foretatt i forbindelse med tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering.

Notis – Retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering

News category