Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Post Trade Norway konferansen

Back

Mer populær enn noen gang

Tradisjonen tro arrangerte Euronext Securities Oslo, sammen med sine samarbeidspartnere, den årlige Post Trade Norway konferansen 4. mars i år. Dette var den femte konferansen i rekken, og i år var interessen større enn noen gang med nærmere 200 påmeldte og 150 deltakere. I motsetning til tidligere år ble årets konferanse gjennomført corona vennlig på Teams.

Deltakerne fikk gleden av å lytte til spennende og fokuserte foredrag, fra sentrale personer i det norske, nordiske og internasjonale verdipapirmarkedet. Det var en rekke relevante temaer. Vi startet med en gjennomgang av børsåret 2020, for så å gå over til europeiske reguleringer og harmoniseringsinitiativ, og ikke minst hva disse betyr for det norske post trade markedet. Dernest fikk vi høre om to spennende utviklingsprosjekter i regi av henholdsvis SWIFT og SIX. Til slutt delte Euronext Securities Oslo sine tanker og refleksjoner rundt trender og utviklingstrekk i markedet.