Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Økende registreringer av selskaper hos Euronext Securities Oslo

Back

Selskaper velger i økende grad å registrere aksjene sine hos Euronext Securities Oslo. I 2021 ble over 100 selskaper registrert hos Euronext Securities Oslo. Dette tilsvarer en økning på omtrent 10 %. Blant disse er et økende antall små og mellomstore bedrifter. I denne artikkelen ser vi på hva som driver denne trenden og hvilke fordeler de nyregistrerte selskapene har hatt.

Letter den årlige byrden med skatterapportering

Ifølge Jo Daniel Weise, leder for skattetjenester i Euronext Securities Oslo, er en av hoveddriverne for økningen i registreringer selskapenes ønske om å redusere den administrative byrden knyttet til skatterapportering. «Et typisk smertepunkt for selskaper som bestemmer seg for å bruke tjenestene våre, er behovet for å gjennomføre den årlige skatterapporteringen, noe som kan være en tidkrevende oppgave,» sier han. «Når et selskap registrerer aksjene sine hos oss, drar de nytte av våre automatiske skatterapporteringstjenester, som gjør livet enklere for både selskapet og dets aksjonærer.»

Forenklet vedlikehold av aksjonærregisteret

Selskaper som registrerer seg hos Euronext Securities Oslo får også tilgang til verktøy som forenkler vedlikeholdet av aksjonærregisteret. «Vekstselskaper starter vanligvis med å opprettholde aksjonærregisteret i et enkelt regneark og distribuere investorinformasjon via e-post,» forklarer Nicholas Schulz, leder for utstedertjenester hos Euronext Securities. «Men etter hvert som selskapet vokser og antallet aksjonærer øker, blir slike manuelle prosesser raskt utilstrekkelige.»

Euronext Securities Oslo tilbyr en online applikasjon for aksjonærregister som gir selskaper verktøy som daglig oppdatert deres aksjonæroversikt, full transaksjonshistorikk og informasjon om selskapshendelser på investornivå, samt tjenester som forenkler aksjonærkommunikasjonen. Euronext Securities Oslo samarbeider også med tredjepartsselskaper som leverer verdiøkende tjenester skreddersydd for vekstbedrifter. «Disse verktøyene gir større åpenhet rundt et selskaps aksjonærer og aksjonærbevegelser, uten manuelt vedlikehold som ellers kreves, noe som gjør det lettere å styrke aksjonærengasjementet,» sier Nicholas Schulz.

Verdiskapende for selskapets aksjonærer

Nicholas Schulz fremhever også hvordan registrering i Euronext Securities Oslo gir fordeler også for selskapets aksjonærer. «Aksjonærer kan enkelt se sine aksjeposter ved å gå inn på VPS Investortjenester og sørge for at riktig eierinformasjon til enhver tid er registrert. Videre kan aksjonærene bruke instrumentene som sikkerhet. Eierskapsinformasjonen vedlikeholdes av profesjonelle finansinstitusjoner, og sikrer at aksjonærens interesser beskyttes.»

For å finne ut mer om hvordan din bedrift kan ha nytte av å registrere seg hos Euronext Securities Oslo, klikk her. Fyll ut nettskjemaet hvis du ønsker å bli kontaktet direkte.