Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Inngått partnerskap med OwnersRoom

Back

Aksjonærinformasjon lettere tilgjengelig gjennom nytt partnerskap med OwnersRoom

Euronext Securities Oslo har startet et partnerskap med OwnersRoom, en leverandør av plattformer for investorrelaterte prosesser. Gjennom dette samarbeidet kan kunder i OwnersRoom få tilgang til aksjonærinformasjon registrert i Euronext Securities Oslo direkte fra OwnersRoom plattformen. Samarbeidet er en del av et løpende fokus hos Euronext Securities Oslo for å samarbeide med Fintechs for å gi større verdi til investorer og private selskaper.

OwnersRoom ble grunnlagt i 2017 og er en investor- og avtale plattform som gir selskaper verktøy for å håndtere investor- og finansieringsprosesser profesjonelt og effektivt. OwnersRoom sine kunder med aksjer utstedt i Euronext Securities Oslo kan nå holde styr på sine aksjonærer og aksjonærbevegelser via OwnersRoom plattformen. Les mer om Ownersoom her.

Samarbeidet gir en rekke fordeler for både selskaper, aksjonærer og andre interessenter, f.eks .: 

  • Aksjonærregisteret som administreres i Euronext Securities Oslo er direkte tilgjengelig for OwnersRoom sine kunder, og sikrer at investorer og andre interessenter oppdateres om nåværende eierskap, øker aksjonærinteressen og aktiverer investorengasjementet
  • Kunder av OwnersRoom får en sømløs oppdatering av sin eierstruktur til rommet sitt i Ownersroom fra Euronext Securities Oslo, den gylne standarden for et aksjonærregister, og fjerner behovet for manuelt å føre aksjonærregisteret i OwnersRoom
  • OwnersRoom tilbyr en skalerbar løsning for selskaper i vekst, som nå også muliggjør en enklere overgang for selskaper som ønsker å bruke Euronext Securities Oslo til å administrere sitt aksjonærregister