Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i Euronext Growth-markedenes Regelbok Del I grunnet endringer på Euronext Growth Dublin

Back

De harmoniserte reglene i Euronext Growth Regelbok Del I for Euronext Growth-markedene har blitt endret for å gjenspeile det nye regimet på Euronext Growth Dublin. Målet har vært å introdusere et rimelig konsistent regime på tvers av Euronext Growth-markedene ved å effektivisere samt innrette de eksisterende reglene med reglene i de andre Euronext Growth-jurisdiksjonene, og å utvide rådgivningsregimet for å muliggjøre en forbindelse med det irske markedet for internasjonale utstedere og rådgivere. Dette har resultert i noen mindre endringer i de harmoniserte reglene for Euronext Growth, herunder som følger:

Punkt / side

Endring

Bakgrunn for endring

1.1 Definisjoner – side 9

Definisjon av «Søker»

Konseptet «notert søker» eksisterer ikke lenger i Dublin-reglene. Begrepet fjernes derfor også fra de harmoniserte reglene.

Vedlegg III – side 45

Omfanget av Vedlegg III – unntaket for Dublin tas ut

Vedlegg III vil nå gjelde for Euronext Growth Dublin.

Vedlegg IV – side 49

Unntaket for Dublin tas ut

Vedlegg IV vil nå gjelde for Euronext Growth Dublin

Oslo Børs har i forbindelse med de nevnte endringene også gjort en generell gjennomgang av den norske versjonen av Euronext Growth Regelbok Del I med hensyn til språk og oversettelse. Dette har resultert i mindre språklige endringer, men innebærer ingen innholdsmessige endringer.

Endringene i Euronext Growth Regelbok Del I er ikke enda vedtatt. Endringene forventes å tre i kraft 1. april 2022. Oppdatert regelbok på norsk og engelsk er tilgjengelig på nettsidene til Euronext.

News category