Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Børskurset for styremedlemmer (på norsk)

Tilbake

-

Online

Oslo Børs inviterer til børskurset for styremedlemmer 7. september (webinar)

Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. 

Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

Program børskurset for styremedlemmer

08.30 - 08.45 Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
Øivind Amundsen, Børsdirektør, Oslo Børs

08.45 - 09.35 Bruk av kapitalmarkedet
Henrik Kulseng-Hanssen, Leder Investment Banking Sparebank 1 Markets 
Jarand Lønne, Investment Banking Sparebank 1 Markets

09.35 - 09.45 Pause

09.45 - 11.05 Regelverk for noterte selskaper
Per Gunnar Ølstad, Financial Controller, Avinor. Senior kursnoteringsleder på markedsovervåkingen til Oslo Børs frem til 31.08.22

11.05 - 11.10 Pause

11.10 - 12.00 Styrets rolle i et børsnotert selskap
Anne Lise E. Gryte, Partner, Wiersholm
Tone Østensen, Partner, Wiersholm

Presentasjoner

Kapitalmarkedet ved SB1 Markets

Per Gunnar Ølstad - Børskurset for styremedlemmer

Øivind Amundsen

Wiersholm - Børskurset for styremedlemmer

Praktisk informasjon

Klikk her for påmelding

Kursavgift:
Kroner 2.500,- per deltaker. Ved avbestilling etter 31. august beregnes full avgift.

Webinar:
Kurset arrangeres som et webinar og du vil motta en lenke for å delta et par dager før kurset

Språk:
Kurset avholdes på norsk

Kontakt:
Har du spørsmål ta kontakt med Carina Østli, costli@euronext.com  

Obligatorisk etterutdanning:
Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.