Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Back

DNB luidt gong voor De wereld van De Nederlandsche Bank

Nicole Stolk, secretaris-directeur van De Nederlandsche Bank, luidt de gong ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe online lesprogramma De wereld van De Nederlandsche Bank.

Deze economieles laat leerlingen bovenbouw VMBO/HAVO/VWO op interactieve wijze ontdekken wat de kerntaken van DNB zijn en wat het belang daarvan is voor de welvaart in Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen, zoals rente, inflatie, koopkracht, economische groei en toezicht op financiële instellingen. Het materiaal sluit aan op verschillende eindtermen en concepten uit het curriculum en doet een beroep op de 21st century skills van de leerlingen.

Financiële educatie en kennisoverdracht zijn belangrijk voor DNB. Het onderwijs vormt daarbij een voorname doelgroep. Daarom doet DNB deze week ook mee aan de Week van het geld. Zo heeft DNB een bezoekerscentrum voor scholieren, studenten en andere doelgroepen. Het centrum biedt interactieve exposities over de werking van de economie, het werkterrein van DNB en wat dit betekent voor de individuele burger. Ook richt DNB zich op het verstandig leren omgaan met geld en het nemen van betere financiële beslissingen door het ontwikkelen van onderwijsproducten zoals online games, films, lespakketten, brochures, posters en stripverhalen.

Voor meer informatie: www.dewereldvandnb.nl

Download foto