Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Back

AFM & DNB bezoeken Beursplein 5

De financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) verruimen de toegang voor innovatieve diensten tot de markt voor financiële dienstverlening, door middel van een nieuwe aanpak; ‘Maatwerk voor Innovatie’. Om die reden bezoeken zij de Amsterdamse beurs van Euronext en openen zij de handel.

Mede aangezet door de snelle financieel-technologische ontwikkelingen, wordt bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk gekeken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. Ook wordt bestaand beleid opnieuw bekeken en zo nodig aangepast in het licht van de nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie: www.dnb.nl

Download foto