In a unique place to work

We are an agile, innovative and dynamic organisation with a strong people culture and ethos.

We take great pride in the heritage of our Exchanges while embracing the future.

Are you looking for a student job that is both flexible, gives you responsibility and has many different administrative tasks? Are you detail-oriented and do you understand the importance of data discipline? If your answer is yes, then you might be our next student employee at Euronext Securities Copenhagen.
 

First step on the road to a long career
In this student job, you will quickly find that you become an important part of the company and that your colleagues depend on you and your tasks to be solved. You will be part of a department where you will solve tasks for the departments two teams. You will get to know our systems thoroughly through various administrative and various ad-hoc tasks.
 

If you are initiative and proactive, you will also have the opportunity to take on increasing responsibility and more tasks in time.

Your tasks will include:

 • Handling agreements

 • Maintaining customer data

 • Form extracts in various systems

 • To process and present data in Excel and PowerPoint, for example. with the use of graphs

 • Send notices of general meeting

 • Scanning and archiving


Who are you?

Ideally, we would like you to be on your first or second year of a bachelor's degree, but in the big picture we place more emphasis on your personality than on your academic background. As a colleague, you have the courage to take on a great responsibility in the company, and you thrive in working independently and structured. You value good teamwork and are also driven by a steep learning curve. Therefore it is important to us that you thrive with administrative tasks, and aren’t afraid to make an extra effort when needed. We hope you see an employment with us as the start of a career and an opportunity to gather experience for your CV. We would like you to be an experienced user of Excel and have a flair for learning new systems. In addition, you are sharp in communicating in both written and oral English.
 

What do we offer? 
You will be part of a professionally strong and dedicated team that pulls together and help each other. You can also look forward to a student job with many types of tasks as well as the opportunity to develop in the job and build a strong network. Finally, you get a good salary package with pension and insurance as well as:

 • Approx. 15 hours a week – we are very flexible in relation to your studies.

 • Employee events such as Friday bars, lectures and other cultural events

 • Advantageous Canteen arrangement with breakfast, lunch, fruit, and drinks.

Who are we?

With us, you will be part of approx. 150 employees based in Christianshavn, in nice newly renovated premises. Euronext Securities Copenhagen is the only one of its kind in Denmark, and you will therefore have a unique opportunity to gain insight into and support the good customer experience when Danish companies, among other things, make acquisitions or when securities change hands.

In connection with your work in the department, you will also gain insight into financial infrastructure and the financial sector in general.

Do you want to join the team?

If you have any questions, please feel free to contact Head of CSD Services, Geir Anders Malmén on +45 40 22 93 73 or email GAMalmen@euronext.com . The start date is as soon as possible, so send your application immediately and no later than 11 June 2023. We regularly invite you to an interview and stop the search as soon as we have found our candidate.

We look forward to hearing from you. 

__________________________________

Administrativt studiejob i den finansielle sektor

Er du på udkig efter et studiejob, der både er fleksibelt, giver dig ansvar og har mange forskellige administrative opgaver? Er du detaljeorienteret og forstår du vigtigheden af datadisciplin? Hvis du kan svare ja til dette, Så er du måske vores næste studentermedarbejder i Euronext Securities Copenhagen.


Første skidt på vejen til en lang karriere
I dette studiejob vil du hurtigt opleve, at du bliver en vigtig del af virksomheden, og at dine kolleger er afhængige af dit arbejde, og at dine opgaver bliver løst. Du bliver en del af en afdeling, hvor du vil løse opgaver for de to teams i afdelingen. Du kommer til at lære vores systemer grundigt at kende gennem forskellige administrative og diverse ad-hoc opgaver. Er du initiativrig og proaktiv vil du desuden få mulighed for at påtage dig et stigende ansvar og flere opgaver. Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Håndtering af aftaler

 • Vedligeholdelse af kundedata

 • Danne udtræk i diverse systemer

 • At behandle og præsentere data i Excel og PowerPoint eks. Med brug af grafer

 • Indkaldelse til generalforsamling 

 • Scanning og arkivering

Hvem er du?

Vi ser gerne at du læser en bachelor på første eller andet år, men i det store billede lægger vi større vægt på din personlighed end på din faglige baggrund. Som kollega har du mod på at påtage et stort ansvar i virksomheden, og du trives med at arbejde selvstændigt og struktureret. Du værdsætter det gode kollegaskab og er desuden indstillet på en stejl læringskurve. Det er derfor vigtigt for os at du drives af og trives med administrative opgaver, og ikke er bleg for at yde en ekstra indsats, når behovet er der. Vi håber du ser en ansættelse hos os, som starten på en karriere og en mulighed for at samle erfaring til dit CV. Vi ser gerne at du er en erfaren bruger af Excel og har flair for at lære nye systemer. Derudover er du skarp i formidling af skriftlig og mundtlig engelsk.

Hvad får du? 
Du bliver en del af et fagligt stærkt og dedikeret team, som løfter i flok og hjælper hinanden. Du kan desuden se frem til et studiejob med mange typer opgaver samt mulighed for at udvikle dig i jobbet og opbygge et stærkt netværk. Endelig får du en god lønpakke med pension og forsikring samt:

 • Ca. 15 timer om ugen – vi er meget fleksible ift. til dit studie

 • Medarbejderarrangementer som fredagsbarer, foredrag og andre kulturelle events

 • Fordelagtig kantineordning med morgenmad, frokost, frugt og drikkevarer.

Hvem er vi?
Hos os bliver du en del af ca. 150 medarbejdere med base på Christianshavn, i lækre, nyrenoverede lokaler. Euronext Securities Copenhagen er den eneste af sin slags i Danmark, og du vil derfor få en unik mulighed for at få indblik i og understøtte den gode kundeoplevelse, når danske virksomheder blandt andet laver opkøb, eller når værdipapirer skifter hænder. I forbindelse med dit virke i afdelingen, vil du desuden få indsigt i finansiel infrastruktur og den finansielle sektor generelt.


Vil du med på holdet?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Head of CSD Services, Geir Anders Malmén på +45 40 22 93 73 eller e-mail GAMalmen@euronext.com .

Startdato er snarest muligt, så send din ansøgning med det samme og senest d. 11. juni 2023. Vi inviterer løbende til samtale, og indstiller søgningen så snart vi har fundet vores kandidat.


Vi ser frem til at høre fra dig. 
 

About Euronext

Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 1,930 listed issuers and around €6.8 trillion in market capitalisation as of end March 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.

For the latest news, go to euronext.com or follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Haven't found what you were looking for among our open positions?

At Euronext Securities Copenhagen, we greatly appreciate unsolicited applications. If you have not found a position that matches your interests and skills, do not hesitate to send us your unsolicited application.

We look forward to receiving your application.

______________________________________________

Har du ikke fundet det, du søgte blandt vores åbne stillinger?

Hos Euronext Securities Copenhagen sætter vi stor pris på uopfordrede ansøgninger. Har du derfor ikke fundet en stilling, som matcher dine interesser og kompetencer, så tøv ikke med at sende os din uopfordrede ansøgning.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.