Sociedade Bioeletrica do Mondego issues first Green Bonds to be listed on Euronext Lisbon

Lisbon –  27 February 2019 – Euronext is pleased to announce the first issuing of Green Bonds1 to be listed on Euronext Access Lisbon. Sociedade Bioelétrica do Mondego, S.A. (“SBM”) has issued a 10 year EUR 50 M emission (ISIN:PTBMOAOM0005), with an interest rate of 1,9%.

SBM is a Portuguese company, 100% indirectly owned by Altri, SGPS, S.A. (“Altri”), a Portuguese company listed on Euronext Lisbon.

Accordingly to the company, the 50 M€ issuance will finance the construction of a new biomass power plant located in Figueira da Foz, which will contribute to the diversification of the energy sources of the Altri Group and it is part of the strategy defined for the Portuguese National Energy Policy, through the construction of a power plant of non-conventional sources (namely, forest biomass), with thermal power of 135 MWt, corresponding to net electricity generation of 34.5 MWe to sell in the Public Electricity System (“PES”) network.

The Issuance aligns with the conditions set forth by the “Green Bond Principles”, published by the International Capital Market Association.

Green Bonds on Euronext

Gathering €54.4 bn worth of green bonds listed on our various markets, Euronext has become a pivotal player of sustainable finance. 49 issuers (from Euronext countries and beyond) have successfully closed 94 deals across Euronext markets since 2012. 25 new green bonds listings have successfully closed on Euronext in the last 12 months for a total amount of €20bn raised, making Euronext a global leader over the period. Financial and Public entities are leading total issuances (39% and 22% respectively). On corporates, energie production and energie distribution make up 86% of bond issues.

Notes to Editors:

1 Green Bonds enable capital-raising and investment for new and existing projects with environmental benefits.

The Green Bond Principles (GBP) are voluntary process guidelines that recommend transparency and disclosure and promote integrity in the development of the Green Bond market by clarifying the approach for issuance of a Green Bond. The GBP are intended for broad use by the market: they provide issuers guidance on the key components involved in launching a credible Green Bond; they help investors by ensuring availability of information necessary to evaluate the environmental impact of their Green Bond investments; and they assist underwriters by moving the market towards standard disclosures which will facilitate transactions.

Attachments Beschikbare talen
Download the full press releaseen

Over EuronextEuronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in de Eurozone, bestaande uit Belgie, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal en de UK. Met 1.300 genoteerde ondernemingen die samen goed zijn voor een beurswaarde van € 3500 miljard per eind mars 2019. Het is een ongeëvenaarde markt op het gebied van blue chips met 24 ondernemingen in de Morningstar® Eurozone 50 Index℠ en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. Euronext exploiteert gereguleerde en transparante effecten-  en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, FX, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext biedt naast haar primaire gereguleerde markt ook Euronext Growth™  en Euronext Access™.
Kijk voor meer actuele informatie op Twitter Euronext of LinkedIn.

Disclaimer
De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext.

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: www.euronext.com/terms-use.

© 2019, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden.