Euronext Lisbon welcomes Farminveste

Lisbon, 16 October 2018 – Euronext today welcomed Farminveste SGPA, SA (“Farminveste”) on  Euronext Access in Lisbon.

Farminveste is an investment company whose corporate objective is to invest in companies in the areas of pharmaceutical distribution, information technology and systems, pharmaceutical market intelligence, provision of healthcare services and real estate. Its main shareholder  is the Portuguese National Pharmacies Association whose membership comprises almost all pharmacies in Portugal. Other shareholders include several Portuguese Pharmacies.

The listing of Farminveste highlights the ambition of the company and its long-term objectives, enhancing its domestic and international profile and reputation. It also demonstrates the core mission of Euronext to finance the real economy, giving companies the visibility and the access to a wide range of investors, and also access to capital.

Paulo Jorge Cleto Duarte, CEO of Farminveste, said: “The admission to trading of Farminveste B shares on the Euronext Access platform is a significant step towards the consolidation of the Farminveste group's growth. Its main objective is to enable investors to have a mechanism that facilitates the transaction of the company's shares and the establishment of a reference price for them. It is also an additional guarantor of credibility and transparency for the market."

Farminveste (ticker symbol: MLFMV) was listed through the admission to trading of 9,500,000 B-shares through a technical listing on 16 October 2018The company’s market capitalisation on the day of its listing was €53 million considering only the listed B-shares.

Euronext Access is a gateway market for companies seeking simplified access to listing and improved visibility. It is open to companies of all sizes, maturities or industries.

About Farminveste
Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. ("Farminveste") is an investment company whose corporate object is to invest in companies in the areas of pharmaceutical distribution, information technology and systems, pharmaceutical market intelligence, provision of healthcare services and real estate. It is owned by the Portuguese National Pharmacies Association whose membership comprisesalmost all pharmacies in Portugal. For more information please visit: www.farminveste-sgps.com

Attachments Beschikbare talen
Download press releaseen

Over EuronextEuronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in de Eurozone, bestaande uit Belgie, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal en de UK. Met 1.300 genoteerde ondernemingen die samen goed zijn voor een beurswaarde van € 3500 miljard per eind mars 2019. Het is een ongeëvenaarde markt op het gebied van blue chips met 24 ondernemingen in de Morningstar® Eurozone 50 Index℠ en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. Euronext exploiteert gereguleerde en transparante effecten-  en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, FX, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext biedt naast haar primaire gereguleerde markt ook Euronext Growth™  en Euronext Access™.
Kijk voor meer actuele informatie op Twitter Euronext of LinkedIn.

Disclaimer
De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext.

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: www.euronext.com/terms-use.

© 2019, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden.