August 2018

Datum Locatie
31/08/2018 5-jarig jubileum Rutgers & Posch Amsterdam expand

Rutgers & Posch opent beurshandel voor 5-jarig jubileum 

Rutgers & Posch is juridisch adviseur van Euronext en is trots dat zij ter ere van het 5-jarig jubileum de handel mag openen op de Amsterdamse beurs van Euronext. Partner Inge de Laat luidt de gong.

Rutgers & Posch is een onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam. Het kantoor is opgericht door partners van toonaangevende internationale kantoren. Het uitgangspunt is cliënten de topkwaliteit bieden die ze gewend zijn van de toonaangevende internationale kantoren, maar met de persoonlijke aandacht, toewijding en betrokkenheid van een klein kantoor.

Voor meer informatie: www.rutgersposch.com

Download foto

30/08/2018 Neways Electronics Amsterdam expand

Neways opent handel op Euronext

Huub van der Vrande en Paul de Koning, CEO en CFO van Neways Electronics (ticker symbol: NEWAY), openen de handel op de Amsterdamse beurs van Euronext.

Neways, sinds 1986 genoteerd aan de Amsterdamse beurs, is begonnen als producent van voornamelijk printplaten, maar heeft inmiddels een reputatie gevestigd als een hoogwaardige kennis- en ontwikkelpartner, actief door de gehele product lifecycle. Wereldwijd toonaangevende bedrijven in uiteenlopende sectoren weten Neways inmiddels te vinden om zijn technologische expertise en toegevoegde waarde die het biedt van de eerste ontwikkeling en het ontwerp tot het onderhoud.

Neways heeft zich bewezen als een gespecialiseerde partner in lifecycle management die van ontwikkelingen als Internet of Things, e-mobility en de groeiende vraag naar elektronica kan profiteren.  Neways is gevestigd in het hightech cluster Brainport Eindhoven en kan wereldwijd toonaangevende maakbedrijven in de semiconductor, automotive en industrial sectoren tot zijn klanten rekenen.

Voor meer informatie: www.newayselectronics.com

Download foto

29/08/2018 Atria Securities Amsterdam expand

Atria Securities opent beurshandel 

Atria Securities bezoekt de Amsterdam Beurs en opent de handelsdag. Met het luiden van de gong wil Atria Securities haar investeerders bedanken voor hun steun de afgelopen jaren en wil met hen ook vooruit te kijken naar de komende jaren waarin zij de ambitie hebben om verder te groeien in technologisch gedreven arbitrage handel.

Atria Securities, gevestigd te Beursplein 5, is een in 2015 opgericht handelshuis gericht op handel in aandelen en derivaten in een groeiend aantal Europese markten. Naast verdere groei in Europa zal zij in de komende jaren uitbreiden in Amerika en in Azië.

Voor meer informatie: www.atriasecurities.com

Download foto

28/08/2018 Algorithmic Trading Group Amsterdam expand

Algorithmic Trading Group viert lustrum Nederlandse vestiging 

Trading director en oprichter van Algorithmic Trading Group (ATG), Tom Voûte, geeft met een slag op de gong het startschot voor de beurshandel. ATG viert het eerste lustrum van haar Nederlandse vestiging. 

ATG is opgericht in oktober 2008 in Hong Kong. ATG is gespecialiseerd in het algoritmisch handelen op de wereldwijde financiële markten. ATG houdt kantoor in Hong Kong en Nederland, waar het sinds 2017 huisvest aan Beursplein 5.

Voor meer informatie: www.algorithmictradinggroup.com

Download foto

27/08/2018 EY VODW Amsterdam expand

EY en VODW  luiden als EY VODW de gong 

EY en VODW openen als EY VODW de Amsterdamse beurs van Euronext. Barend van Doorn, managing Partner EY Advisory en Patrick Ruijs, managing partner EY VODW luiden de gong.

EY en VODW gaan samen verder en versterken daarmee hun positie in de Nederlandse adviesmarkt. De bundeling van expertise, sectorkennis en netwerken biedt klanten een breder palet aan diensten. Onder de naam EY VODW zetten de 100 medewerkers van VODW de adviesdiensten voor strategische marketing, klantgerichte innovatie en digitale transformatie voort. De Nederlandse adviespraktijk van EY groeit hiermee naar 500 professionals en een omzet van ongeveer €70 miljoen. Van Doorn: “VODW is in de Benelux een partij van wereldklasse en samen met ons gaan zij de wereld veroveren. De consultants van VODW behoren tot de top van de markt en zijn erkende specialisten op het gebied van klantgerichte innovatie en digitale transformatie. De overname van VODW is een verrijking voor EY en een logische volgende stap binnen de strategie van EY om in Nederland marktleider te worden op het gebied van digitale transformatie. Samengaan met deze marktleider onderstreept de continue focus van EY op innovatie.”

Voor meer informatie: www.ey.com

Download foto

24/08/2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Amsterdam expand

Week van het Regionale Ondernemerschap - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van 20 augustus tot en met 24 augustus staat de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. Tijdens de Week van het Regionale Ondernemerschap brengt Euronext de belangrijke rol van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen onder de aandacht.  Aart Slobbe, coördinerend beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor de aandeelhouderschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de ROM’s, opent met een slag op de gong de Amsterdamse beurs van Euronext. Dit doet hij in het bijzijn van een aantal betrokkennen vanuit EZK bij de Regionale ontwikkelmaatschappijen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is samen met regionale overheden (meestal  provincies) aandeelhouder en subsidiënt van zes ROM’s (NOM, Oost NV, LIOF, BOM, Impuls en IQ). De ROM’s verbinden het nationale innovatie- en topsectorenbeleid aan het regionaal economische beleid en zijn belangrijk voor de (regionale) dienstverlening aan het innovatieve mkb. ROM’s begeleiden en financieren innovaties van mkb-bedrijven en dragen bij aan de economisch groei en werkgelegenheid van de regio. Daarbij hebben de ROM’s drie belangrijke taken. De ROM’s spelen in Nederland een belangrijke rol bij het verschaffen van risicodragend vermogen aan startende ondernemingen en het financieren van jonge bedrijven. Het vermogen van de gezamenlijke ROM’s bedraagt, buiten de door de provincies extra beschikbaar gestelde middelen, bijna € 325 miljoen. De ROM’s zijn daarmee een van de grootste verstrekkers van risicokapitaal in dit marktsegment in Nederland. Daarnaast verbinden ROM's startups, mkb’ers en grote bedrijven met elkaar, daarbij bouwend aan samenwerkingsverbanden, nieuwe clusters, programma’s en business consortia. Tenslotte trekken ROM’s buitenlandse bedrijven aan, wat leidt tot additionele werkgelegenheid en innovatie en maakt voor het mkb de sprong naar internationale markten mogelijk.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Download foto

 

23/08/2018 LIOF Amsterdam expand

Week van het Regionale Ondernemerschap - LIOF

Van 20 augustus tot en met 24 augustus staat de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. Tijdens de Week van het Regionale Ondernemerschap brengt Euronext de belangrijke rol van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen onder de aandacht. LIOF, Regionale Onwikkelingsmaatschappij van Limburg, opent de beurshandel in aanwezigheid van de volgende Limburgse bedrijven:  FI&S, Grassa, Novisem en Urban Ponics, allen bedrijven uit de agro-food sector. Ook voor deze Limburgse bedrijven zorgt LIOF voor groei. 

LIOF helpt het Limburgse MKB groeien van voor de start tot voorbij de finish. En daarmee groeit de BV Limburg. Groei is voor LIOF niet alleen méér omzet en winst maar ook een groter concurrentievoordeel bieden en maatschappelijk rendement opleveren. De gong wordt geluid door Tys van Elk, directeur van LIOF.

Voor meer informatie: www.liof.nl

Download foto

21/08/2018 Innovatiefonds Noord-Holland Amsterdam expand

Week van het Regionale Ondernemerschap – Innovatiefonds Noord-Holland

Van 20 augustus tot en met 24 augustus staat de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. De beurshandel wordt geopend door het Innovatiefonds Noord-Holland, dat werd opgericht door de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin.

Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups die ontstaan vanuit de kennisinstellingen kunnen voor de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief product of proces een lening krijgen. Het Innovatiefonds verstrekt leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier dat nog in praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De praktijk wijst uit dat traditionele financiers in de vroege fase huiverig zijn om te investeren. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met een aantal belangrijke kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht. Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg. In de eerste fase is er 12,5 miljoen beschikbaar waarvan de Europese Unie 5 miljoen bijdraagt. In totaal is er op termijn 21 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland draagt in totaal 8 miljoen euro bij.

Voor meer informatie: www.innovatiefondsnoordholland.nl

Download foto

21/08/2018 InnovationQuarter Amsterdam expand

Week van het Regionale Ondernemerschap – InnovationQuarter

Van 20 augustus tot en met 24 augustus staat de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. Tijdens de Week van het Regionale Ondernemerschap brengt Euronext de belangrijke rol van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen onder de aandacht. InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, luidt de gong voor de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is de appellerende langetermijnvisie voor de regio. De RNE richt zich op digitalisering van de economie, energietransitie, circulaire economie, het onderwijs van de toekomst en hoe de samenleving met deze transities om moet gaan. Uitvoering van de visie maakt van de regio Zuid-Holland een sterke en duurzame nieuwe economie en samenleving, klaar voor de toekomst.

Ria Oonk, transitiemanager Roadmap Next Economy, opent met de traditionele gongslag de handelsdag op de Amsterdamse beurs. De Strategy Group RNE en de RNE uitvoeringsteams jagen syteeminterventies en doorbraakprojecten aan, die nodig zijn om de transitie te versnellen en in goede banen te leiden. Het RNE uitvoeringsteam bij InnovationQuarter verbindt overheden, onderzoekers en ondernemers om de Next Economy dichterbij te brengen. Zij kunnen terecht bij het RNE team voor het bijeenbrengen van verschillende belanghebbenden en initiatieven; het delen van kennis rondom de transitie, business development en het vergemakkelijken van toegang tot financiering.

Voor meer informatie: www.roadmapnexteconomy.com

Download foto

 

20/08/2018 Impuls Zeeland Amsterdam expand

Week van het Regionale Ondernemerschap – Impuls Zeeland

Van 20 augustus tot en met 24 augustus staat de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. Tijdens de Week van het Regionale Ondernemerschap brengt Euronext de belangrijke rol van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen onder de aandacht. NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) trapt deze week af en opent de beursweek. Algemeen directeur Dick ten Voorde luidt de gong.

Hiermee wil de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij het belang van regionale ontwikkelingsmaatschappijen voor de Nederlandse economie onderstrepen. Het Rijk ziet dit belang ook en draagt hieraan 35 miljoen euro bij. Ondanks dat in Zeeland de economische kansen voor het oprapen liggen zijn er ook een aantal forse opgaven. De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid bracht de kansen en bedreigingen voor Zeeland in beeld. Dit advies leidde tot een bijdrage van 35 miljoen euro vanuit het Rijk voor economische structuurversterkende projecten. Eén van deze projecten is het Zeeuws Participatiefonds. Hiermee kunnen ondernemers binnenkort een beroep doen op 6,5 miljoen euro. Het fonds verstrekt risicodragend kapitaal voor groeiende ondernemingen met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

Voor meer informatie: www.impulszeeland.nl

Download foto

17/08/2018 KvK Internationaal Ondernemen Amsterdam expand

KvK Internationaal Ondernemen campagne symbolisch van start op de beursvloer

KvK opent bij Euronext Amsterdam symbolisch haar campagne voor ondernemers die internationaal willen ondernemen.  Voor iedere ondernemer die de stap over de grens wil zetten of zich wil oriënteren staat KvK klaar met advies, informatie en een groot netwerk. Peter Bargon, directeur zzp en klein mkb van KvK, opent de beurshandel.

Ondernemers met internationale ambities kunnen zich oriënteren op internationaal ondernemen of voor een event bij hen in de buurt aanmelden. Zo kan iedere ondernemer die de wereld wil veroveren direct in gesprek met adviseurs en toegang krijgen tot een groot netwerk. Dit evenement, dat loopt van 29 september tot 4 oktober, inspireert en informeert ondernemers die internationaal ambitie hebben en de eerste stappen willen zetten op het gebied van export en import.

Voor meer informatie: www.kvk.nl

Download foto

16/08/2018 Uitmarkt Amsterdam expand

Gongslag markeert start Uitmarkt

Hoofdpartner van de Uitmarkt, ABN AMRO, luidt de gong op Beursplein 5 samen met vertegenwoordigers van de andere supporting partners.

De 41ste editie van de Uitmarkt vindt plaats van vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus 2018 rond het Oosterdok en op het Marineterrein Amsterdam. Tijdens de Uitmarkt wordt het rijke culturele aanbod voor het komende seizoen gepresenteerd met topoptredens van onder andere Guus Meeuwis, Van der Laan & Woe, Tommy Christiaan, de Nationale Opera & Ballet en de populaire musical Sing-a-Long.

De Uitmarkt, de opening van het culturele seizoen, wordt mede gedragen door de financiële steun van een breed netwerk van partners zoals hoofdpartner ABN AMRO, BankGiro Loterij, Port of Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, SENA Performers en 50 jaar Bijlmer.

Voor meer informatie: www.uitmarkt.nl

Download foto

 

15/08/2018 ASN Beleggingsfondsen Amsterdam expand

ASN Beleggingsfondsen luidt gong voor toevoegen microfinanciering als extra assetcategorie aan de ASN Duurzame Mixfondsen

Namens ASN Beleggingsfondsen opent Claudia Vroom de handelsdag in Amsterdam. Claudia Vroom is Director Fund Services bij Triple Jump. Triple Jump verzorgt de dagelijkse werkzaamheden en is projectadviseur van de microfinancieringsportefeuille voor het ASN-Novib Microkredietfonds.

In 2017 introduceerde ASN Beleggingsfondsen vijf nieuwe ASN Duurzame Mixfondsen. Vanaf begin augustus 2018 heeft ASN Beleggingsfondsen microfinanciering als extra assetcategorie toegevoegd aan de ASN Duurzame Mixfondsen. Voor de belegger betekent dit een beter uitgebalanceerd mixfonds én meer duurzame impact. De ASN Beleggingsfondsen worden onder andere aangeboden via ASN Bank. De fondsen zijn beursgenoteerd en hierdoor ook verkrijgbaar via andere banken en financiële dienstverleners.

Voor meer informatie: www.asnbank.nl

Download foto

 

14/08/2018 TIE Kinetix Amsterdam expand

TIE Kinetix lanceert marketing transformatie programma

TIE Kinetix, dé leverancier van Partner Automation oplossingen, heeft een exclusief digitaal marketing transformatie programma voor organisaties met een indirect verkoopkanaal gelanceerd. Het programma is ontworpen én wordt uitgevoerd in samenwerking met Google.

Het programma helpt resellers van merken/fabrikanten om digitale marketing te omarmen. Momenteel vindt ongeveer 70% van de buyer’s journey online plaats. De meeste merken en fabrikanten besteden tegenwoordig een substantieel deel van hun mediabudget aan online adverteren. Daarentegen zijn de meeste resellers (ruim 80%) online niet zichtbaar en maken geen gebruik van digitale marketing. De stap naar digitale marketing is belangrijk voor de lokale zichtbaarheid en dienstverlening.

In 2017 hebben Google en TIE Kinetix de kennis en ervaring, die zij de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan, op het gebied van digitaal adverteren en Through Channel Marketing Automation, gebundeld. Het combineren van de expertise heeft geresulteerd in een unieke en innovatieve technologie voor organisaties met een indirect verkoopkanaal. De oplossing heet: “Google Ads voor de Channel”. De technologie is onderdeel van het FLOW Partner Automation platform van TIE Kinetix.

Het digitale marketing transformatie programma voor de channel heeft beperkte plaatsen beschikbaar om deel te nemen. Het software platform van TIE Kinetix, FLOW Partner Automation, wordt onder andere ingezet om alle processen & facetten van het programma (technisch) te faciliteren. FLOW Partner Automation is het resultaat van ruim 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijven en hun zakenpartners succesvol te maken door het automatiseren van bedrijfsprocessen, informatie uitwisseling en transactiestromen.

Voor meer informatie:
www.tiekinetix.com
https://TIEKinetix.com/nl/digitaal-marketing-transformatie-programma-voor-channel-organisaties

Download foto

13/08/2018 BinckBank Tour Amsterdam expand

BinckBank viert start BinckBank Tour-wielerronde door Nederland en België

Steven Clausing, lid raad van bestuur en Chief Operating Officer BinckBank NV (ticker symbool: BINCK) opent met de traditionele gongceremonie de handel op de Amsterdamse beurs. Daarmee wordt de start gevierd van de BinckBank Tour, die vanuit Heerenveen vertrekt en zeven dagen door Nederland en België trekt.

BinckBank is sinds vorig jaar naamgever van de profwedstrijd. De bank wil met het sponsorship haar naamsbekendheid verder vergroten. De ronde werd vorig jaar gewonnen door Tom Dumoulin en ook dit jaar staan een groot aantal wereldtoppers aan de start.

BinckBank is een onafhankelijke Nederlandse onlinebank voor beleggen en vermogensopbouw. De bank biedt dienstverlening aan particulieren en zelfstandig vermogensbeheerders en is sinds 2005 genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie: www.binck.nl/binckbanktour

Download foto

10/08/2018 Grachtenfestival Amsterdam expand

Gongslag voor start Grachtenfestival

Violist Ernst Spyckerelle opent de beurs in Amsterdam en markeert hiermee de start van het Grachtenfestival. Van 10 tot en met 19 augustus zindert de hoofdstad van klassieke muziek, jazz en wereldmuziek, uitgevoerd door een keur aan internationale jonge musici.

Tijdens de 21e editie is het thema ‘Dichter bij de muziek’, en staat het festival stil bij het 400e sterftejaar van volksdichter en Amsterdammer Bredero. Zijn bekendste werk, ‘De klucht van de koe’, is herschreven tot een heuse opera: ‘Niet de klucht van de koe’.

Ook dit jaar presenteert het Grachtenfestival opnieuw ontluikend talent op de mooiste locaties, verlaten musici de gebaande paden en wordt de bezoeker meegenomen naar onbekend terrein. Spannende muziek op ruige locaties, intieme concerten in historische panden. Allen zijn het uitzonderlijke voorstellingen die het Grachtenfestival met trots presenteert. Bij het Grachtenfestival begint alles met muziek. Jonge musici van over de hele wereld verrassen je met hun eigen muzikale verhaal. Met heel Amsterdam als decor. Het complete programma bestaat uit ruim 250 concerten op meer dan 90 locaties.  

Voor meer informatie: www.grachtenfestival.nl

Download foto

 

09/08/2018 Da Vinci Derivatives Amsterdam expand

Da Vinci Derivatives opent handelsdag

Da Vinci Derivatives, huurder op Beursplein 5, opent de Amsterdamse markt om te vieren dat deze maand vijf nieuwe werknemers zijn begonnen die verder zullen bijdragen aan de continu expansie van het bedrijf. Deze junior handelaren zullen Da Vinci helpen om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te gaan handelen en zullen ertoe bijdragen dat Da Vinci markten in het algemeen helpt meer liquide te worden.

Da Vinci identificeert en handelt in kansen in financiële derivaten gebaseerd op in huis ontworpen strategieën met een korte tot medium lange horizon met een duidelijke focus op volatiliteit. Dit kan betekenen dat meerdere producten tegen elkaar gehandeld worden gebaseerd op correlaties, maar ook dat long (short) posities in onder- of overgewaardeerde volatiliteiten worden genomen in verschillende product groepen. Door het arbitreren en market maken van deze verschillen helpt Da Vinci markten om meer efficiënt te worden daarbij voordelen voor eind investeerders genererend. De gehandelde instrumenten zijn onder andere; opties en futures in single stock equities, index en fixed income, maar ook opties en futures op volatility indices en dividenden. Da Vinci handelt uitsluitend voor eigen rekening, daarbij een natuurlijk risico bewustzijn creërend en heeft geen klanten.

Voor meer informatie: www.davinciderivatives.com

Download foto

 

08/08/2018 Zomercompetitie 2018 Amsterdam expand

Gongslag voor Zomercompetitie 2018

De Zomercompetitie is een sportevenement voor bedrijven in Amsterdam en omgeving, dat dit jaar voor de 12e keer word georganiseerd. Ter ere van een succesvolle eerste jaar samenwerking luidt Maton Sonnemans, partner van VODW, de gong.

De Zomercompetitie bestaat sinds 2007 en is sinds enkele jaar de grootste aanbieder van bedrijfshockey en -voetbal in Nederland. Met activiteiten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en op 5 verschillende locaties maakt de Zomercompetitie jaarlijks weer extra stappen richting landelijke dekking. Het format is 6 tegen 6 en naast het sportieve aspect biedt de Zomercompetitie een informeel netwerkplatform waar deelnemende bedrijven, sponsoren en jonge professionals elkaar ontmoeten. Daarnaast leveren ze een maatschappelijke bijdrage: een deel van de omzet gaat naar het goede doel, de Hockey Dreams Foundation.

Voor meer informatie: www.zomercompetitie.com

Download foto

 

07/08/2018 Pluk de Nacht Amsterdam expand

Gongslag voor Pluk de Nacht 

Na een drukbezochte editie in Utrecht (1 t/m 5 augustus), strijkt openlucht filmfestival Pluk de Nacht vanaf woensdag 15 t/m 25 augustus 2018 weer elf zomerdagen neer op het Stenen Hoofd in Amsterdam. Het team achter Pluk de Nacht opent de handelsdag.

Pluk de Nacht bestaat dit jaar vijftien jaar. Tijdens deze jubileumeditie kan je dagelijks vanaf 15:00 uur genieten van een programma vol kunst, hapjes en drankjes. 's-Avonds vertonen ze op het grote scherm (inter)nationale speelfilms, documentaires en animaties die niet eerder of nauwelijks in de Nederlandse bioscopen te zien waren.

Overdag is het stadsstrand en op vrijdag, zaterdag en zondagmiddagen is er een speciale dag programmering. Zo breng Pluk een ode aan het cassettebandje met ‘A Mix Tape Afternoon’, verrassen jonge VJ’s en DJ’s je tijdens ‘All Ears and Eyes’, en nodigt het festival viervoeters en hun vrienden uit voor ‘A Dog Day Afternoon’. De zondagmiddag staat bovendien in het teken van de jonge festivalganger met film en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar: Pluk Mini. Pluk de Nacht is vrij toegankelijk. Wie echter verzekerd wil zijn van een goed plekje, kan tegen een kleine donatie een strandstoel reserveren via de website.
 

Voor meer informatie: www.plukdenacht.nl

Download foto

 

 

06/08/2018 KLM Social team Amsterdam expand

KLM Social team luidt gong voor lancering Nederlandse service Google Assistent

KLM (ticker symbol: AF) heeft onlangs als een van de eerst Nederlandse bedrijven haar nieuwste service gelanceerd op de Google Assistent. Daarmee kunnen klanten nu eenvoudig KLM-vluchten vinden door slechts hun stem te gebruiken. Om deze service extra onder de aandacht te brengen bezoeken zij de beurs en openen ze de handel.

Je kunt nu eenvoudig KLM-vluchten op de Google Assistent vinden door je stem te gebruiken. De service is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. KLM is hiermee wereldwijd één van de eerste bedrijven die dienstverlening op dit stembedieningsplatform in meerdere talen aanbiedt. KLM’s slimme assistent BB, kort voor Blue Bot, helpt consumenten in de zoektocht naar een geschikte KLM-vlucht. Wanneer de gewenste vlucht gevonden is, stuurt BB de gebruiker een link, waarmee de vlucht direct kan worden geboekt op KLM.com.

KLM speelt al sinds 2009 een voortrekkersrol op het gebied van diensten en campagnes via sociale media. KLM heeft meer dan 25 miljoen vrienden en volgers op diverse sociale media. Via deze kanalen ontvangt KLM wekelijks meer dan 180.000 vermeldingen, waarvan 35.000 vragen of opmerkingen. Deze vragen en opmerkingen worden persoonlijk beantwoord door 300 servicemedewerkers, tevens het grootste sociale mediateam ter wereld.

Voor meer informatie: www.klm.com

Download foto

 

03/08/2018 Zwitserleven Beleggen van ACTIAM luidt gong Amsterdam expand

Zwitserleven Beleggen, handelsnaam van ACTIAM, opent met een slag op de gong de Amsterdamse beurs van Euronext. Met de traditionele gongslag door Chris Zegers wil zij haar succesvolle introductie van Zwitserleven Beleggen onderstrepen.

Zwitserleven Beleggen viert met de gongslag dat in een korte tijd meer dan 500 mensen hebben gekozen voor Zwitserleven Beleggen. Zwitserleven Beleggen biedt sinds juli particuliere beleggers de mogelijkheid om eenvoudig, online te beleggen in uitsluitend duurzame fondsen met een uitstekende performance track record en lage kosten.

ACTIAM, onderdeel van VIVAT, is een verantwoorde vermogensbeheerder voor meer dan één miljoen Nederlanders, met een beheerd vermogen van 54,1 miljard euro (december 2017). ACTIAM biedt een compleet assortiment van beleggingsfondsen en -oplossingen. Van indexbeleggen tot en met impact investeren. ACTIAM stelt strikte eisen aan haar beleggingen en hanteert een strenge en zorgvuldige selectie, zonder concessies te doen aan het financiële rendement.

Voor meer informatie: www.zwitserleven.nl/beleggen

 

Download foto

02/08/2018 Net4kids Amsterdam expand

Net4kids viert 15-jarig jubileum met gongslag op Beursplein 5 

Anke den Boog, directeur en medeoprichter Net4kids, luidt de gong op Beursplein 5 en viert met de opening van deze handelsdag dat Net4kids zich alweer vijftien jaar hard maakt om kinderen over de hele wereld kansen te bieden.

“Het ging niet zonder slag of stoot, maar we zijn zo trots dat we zoveel kids de kans hebben kunnen bieden om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving.” Van den Boog heeft Net4kids vijftien jaar geleden samen met haar echtgenoot Loek van den Boog opgericht omdat zij direct betrokken wilde zijn bij kinderhulp en bovendien transparantie wilde over de bestemming van haar investering.  Ook merkten zij dat de impact groter kon zijn door zich te richten op betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven.

Net4kids is een kinderhulporganisatie voor bedrijven. Vanuit het geloof dat kinderen over de hele wereld de next generation zijn waar wij allemaal mee te maken krijgen, biedt zij kansen aan deze kinderen om zich te ontwikkelen. Ze doet dit door bedrijven in Nederland te verbinden met passende, concrete initiatieven in Afrika en Azië. Net4kids combineert een zakelijke aanpak met emotionele betrokkenheid en geeft op een transparante manier invulling aan het MVO-beleid van bedrijven die dit onderwerp hoog op de agenda hebben staan.

Voor meer informatie: www.net4kids.org

Download foto

 

01/08/2018 DNB Bezoekerscentrum Amsterdam expand

DNB Bezoekerscentrum viert samenwerking met AEX Experience

De coördinator van het DNB Bezoekerscentrum, Ton Lansdaal, opent de beurshandel met een slag op de gong. Met deze slag wordt de samenwerking met de AEX Experience gevierd.

Sinds vier jaar werken het DNB Bezoekerscentrum en de AEX Experience samen, het aanbod van beide centra sluit immers mooi op elkaar aan. Bezoekersgroepen brengen vaak een duobezoek aan beide centra. Heel binnenkort wordt ook de app Money Walks gelanceerd, een financiële wandeling die beide financiële centra met elkaar verbindt.

De Nederlandsche Bank maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners. Het DNB Bezoekerscentrum is er voor iedereen vanaf 16 jaar die meer wil weten over het werk van De Nederlandsche Bank en wat dit betekent voor mensen in hun dagelijks leven.

Voor meer informatie: www.dnb.nl

Download foto