Permanente verplichtingen

Permanente verplichtingen

 

Euronext ACCESS

Euronext ACCESS +

Euronext GROWTH

Financiële rapportage: jaarlijks

Ja, maar gebaseerd op nationale wetgeving

Geauditeerd jaarlijks financieel verslag

Financiële rapportage: halfjaarlijks

Niet vereist

Niet-geauditeerde halfjaarlijkse rekeningen

Koersgevoelige informatie, insiderlijsten, marktpeilingen

Van toepassing

(Marktmisbruikverordening)

Kennisgeving van transacties leidinggevenden

Van toepassing

(Marktmisbruikverordening)

Kennisgevingen van drempeloveronderschrijdingen van stemrechten

Niet van toepassing

Van toepassing

Anti-witwas

Van toepassing

Bemiddelaar

Niet vereist

Listing Sponsor

Website

Ja