Belangrijkere rol voor de listing sponsors

Euronext versterkt de rol van de listing sponsors om de input en begeleiding bij de notering van ondernemingen te verbeteren:

  • Verplichte aanstelling van een listing sponsor voor ondernemingen die hun debuut maken op een van de gereguleerde markten van Euronext: Euronext GROWTHEuronext ACCESS en Euronext ACCESS +
  • Listing sponsors zullen ondernemingen op Euronext GROWTH en Euronext ACCESS + blijven adviseren in alle stadia van hun beursnotering. Listing sponsors zullen verantwoordelijk zijn voor de advisering en ondersteuning van de genoteerde onderneming in haar relaties met de markt, met name door ontmoetingen met de beleggers.

Breder toepassingsgebied

  • Ondernemingen op Euronext ACCESS + moeten begeleid worden door een listing sponsor bij hun notering en zolang de notering loopt
  • Ondernemingen op Euronext ACCESS moeten begeleid worden door een listing sponsor bij hun notering

Belangrijkere rol

  • Elke listing sponsor zal regelmatig contact blijven houden met de emittent waarvoor hij als listing sponsor optreedt, om ingelicht te zijn over de ontwikkelingen en veranderingen bij de emittent en de effecten die tot de notering zijn toegelaten.
  • Elke listing sponsor zal zijn uiterste best doen om de emittent waarvoor hij optreedt te adviseren en te begeleiden, door minstens een beleggersbijeenkomst per jaar te organiseren.

Overige

  • De activiteiten van de listing sponsor worden jaarlijks beoordeeld
  • De listing sponsor dient jaarlijks Euronext te voorzien van een certificaat met alle belangrijke wijzigingen in de structuur, de laatst begeleide transacties, enz.
  • Vereisten inzake naleving van de marktmisbruikverordening (duidelijke verklaring)
  • Invoering van een voorafgaand gesprek in het kader van de erkenningsprocedure (fysieke vergadering of conference call)