Euronext moderniseert haar markten om de groei van ondernemingen te begeleiden

Back

 • Nieuwe naam voor bepaalde markten voor een eenvoudiger, sterker en toegankelijker aanbod
 • Lancering van een nieuw compartiment speciaal voor groeiondernemingen
 • Belangrijkere rol voor de Listing Sponsors
 • Creatie van een marktmodel ter versterking van de liquiditeit van small- en midcaps en lancering van “Euronext Block”

Brussel - 17 mei 2017 - Euronext lanceert een reeks maatregelen voor een eenvoudigere toegang tot haar markten. Hiermee zet Euronext haar missie voort om de financiering en groei van ondernemingen actief in Europa in elke fase van hun ontwikkeling te begeleiden. Deze maatregelen zullen ingaan op 19 juni 2017.

Euronext herpositioneert haar markten voor een betere toegankelijkheid en samenhang van haar noteringsaanbod en haar diensten aan de emittenten:

 • De Vrije Markt wordt Euronext AccessTM en biedt een toegangspoort voor ondernemingen die een rudimentaire toegang tot de Beurs wensen. Euronext Access is volledig geïntegreerd in het commerciële aanbod van de Groep.
 • Alternext wordt Euronext GrowthTM, een markt speciaal voor middelgrote en/of familiale ondernemingen, met noteringsregels op maat van hun behoeften. Euronext is van plan een aanvraag tot registratie van deze markt in te dienen als "SME Growth Market", een Europees label uit de MiFID II-richtlijn.
 • Euronext (compartimenten A, B en C) is de gereglementeerde markt van de groep. De werking ervan blijft dezelfde.

Een nieuw compartiment binnen Euronext Access

Euronext kondigt de oprichting aan van het compartiment Euronext Access+TM voor ondernemingen met een meer gediversifieerd aandeelhouderschap, die hun notering wensen te gebruiken om hun zichtbaarheid te vergroten en zich verder te ontwikkelen inzake markttransparantie en communicatie. Ondernemingen op Euronext Access+ worden nauwer begeleid en aan hun aandeel wordt meer zichtbaarheid gegeven.

Euronext Access+ zal haar eigen criteria hebben:

 • een minimale rekeningenhistoriek van twee jaar, waarvan geauditeerde rekeningen voor het laatste jaar,
 • een free float van minimaal 1 miljoen euro,
 • verplichte begeleiding door een listing sponsor vanaf de introductie doorheen heel het beursparcours van de vennootschap,
 • en verbintenissen tot regelmatige communicatie naar de markt. 

Versterking van de rol van de Listing Sponsors

In overleg met de marktactoren versterkt Euronext de rol van de Listing Sponsors om de begeleiding op de Beurs te optimaliseren:

 • een listing sponsor zal voortaan steeds aanwezig moeten zijn aan de zijde van een onderneming voor beursintroducties op Euronext Growth, Euronext Access en haar compartiment Euronext Access+,
 • deze aanwezigheid zal verplicht zijn doorheen het hele beursparcours voor ondernemingen met een notering op Euronext Growth en Euronext Access+. Listing Sponsors zullen in dit kader de bijkomende opdracht hebben om de genoteerde onderneming op termijn te ondersteunen in haar relaties met de markt, met name door ontmoetingen met de beleggers.

Reeks vernieuwingen voor de verhandeling van effecten

Euronext voert een marktmodel in speciaal voor midcaps met de bedoeling hun liquiditeit te verbeteren.

 • Vanaf 19 juni 2017 stelt Euronext een geharmoniseerd systeem in van dubbele fixing om 11u30 en 16u30 voor alle "op de fixing" genoteerde waarden. De continue verhandelingsfase tegen de laatste koers ("Trading at last") wordt bovendien uitgebreid.
 • Euronext zal een mechanisme van willekeurige veiling ontwikkelen om de volatiliteit van de effecten te verminderen en de prijsvorming veilig te stellen.
 • Vanaf juli 2017 zal Euronext een nieuwe dienst aanbieden voor de verhandeling van aandelenblokken in het kader van Euronext Block [1]

Stéphane Boujnah, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext NV, zei: "De missie van Euronext is om de kapitaalmarkten te stimuleren om de reële economie te financieren. Dat zet ons ertoe aan onze markten en diensten voortdurend aan te passen aan de behoeftes van ondernemingen in Europa. Om ons aanbod te vereenvoudigen en te verduidelijken hebben we ervoor gekozen de naam van al onze markten te harmoniseren door de nadruk te leggen op het merk “Euronext”. Deze actualisatie van onze merkidentiteit volgt op gesprekken die we hebben gevoerd met onze stakeholders in de Europese financiële centra waar we actief zijn. Een onderneming groeit door te focussen op de volgende stap in haar ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat de verscheidenheid van ons aanbod aan markten en diensten een uitstekend antwoord biedt voor elke stap in de financiering van de groei van bedrijven in Europa.”

De actualisatie van de regels van Alternext/Euronext Growth en de Vrije Markt/Euronext Access moet worden goedgekeurd door de toezichthouders. Euronext Access en Euronext Growth blijven Multilaterale Tradingfaciliteiten.

Voor meer informatie: www.euronext.com/nextstep

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting local economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 1,900 listed issuers and around €6.4 trillion in market capitalisation as of end June 2021, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs. Euronext provides custody and settlement services through central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. 
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.