Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Kurs i Børsens løpende forpliktelser - aksjer AVLYST

Tilbake

-

Tollbugata 2. Oslo

Oslo Børs har gleden av å invitere til kurs i Børsens løpende forpliktelser - aksjer, tirsdag 28. april. Kurset er et tilbud til nyansatte i børsnoterte selskaper eller andre ansatte som ønsker en oppfrisking rundt gjeldende regelverk.

Kurset er også åpent for rådgivere og andre som ønsker å få en oversikt over lover og regler som gjelder for selskaper med børsnoterte aksjer.

Obligatorisk etterutdanning

Vi har innrettet oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

Kurset starter kl. 12:10 og varer til kl. 15:00. Det vil være lunsjservering fra kl. 11:30 for de som ønsker det. Lunsjdeltakerne vil få muligheten til å møte flere av børsens ansatte som er selskapskontakter.

Agenda:

Kl. 11:30

Registrering.
Servering av lunsj. Mulighet til å møte selskapsansvarlig ved Oslo Børs

Kl. 12:10

 • Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
 • Regulatorisk rammeverk
 • Likebehandling av aksjonærene / god børsskikk
 • Informasjonsplikt
 • Selskapets erverv av egne aksjer

Kl. 13:30

Pause

Kl. 13:45

 • Oppkjøpstilbud
 • Virkemidler i kursnotering
 • Innsideregler, listeføring, mv.
 • Særskilt om primærinnsidere
 • Flaggeplikt
 • Prospektplikt

Kl. 14:00

 • Øvrige løpende forpliktelser
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Analytikerkontakt

Kl. 14:40

Case

Kl. 15:00

Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kurset er åpent for alle.

Pris: 

Kr. 2.000,- for ansatte i børsnoterte selskaper
Kr. 3.500,- for andre deltakere

Avbestillingsvilkår: 

Avbestilling til og med 22. april - Ingen avgift
Avbestilling etter 22. april - Full avgift

Påmeldingsfrist: 

Torsdag 23. april

Praktisk informasjon

Dato:28.04.2020
Tid: Kl. 11:30 - 15:00
Sted: Tollbugata 2
Pris: Kr 2.000,- for ansatte i børsnoterte selskaper
        Kr. 3.500,- for andre deltakere