Careers

Shape the future.
Grow in your career. 
Join Euronext.

In a unique place to work

We are an agile, innovative and dynamic organisation with a strong people culture and ethos.

We take great pride in the heritage of our Exchanges while embracing the future.

14/03/2023

  • Denmark
  • Employee

Do you want to be product owner in an exciting industry where Business development and collaboration with Danish and international customers are main fields of work? Then get on board Euronext Securities and get to make the crucial decisions that’ll leave our competitors behind.


"You’ll make decisions and develop products at a high level, in an international company with great opportunities. And you get a central role with great flexibility, where two days are not the same," says Kristoffer K. Sønderlev, Head of Custody & Settlement Products, Euronext.


Welcome to a large group with an international outlook.
With us, you become part of a larger international group of more than 2,000 employees worldwide. You will be part of one of our business and development teams, where you, in collaboration with five colleagues, are responsible for product development within financial infrastructure and in the area of tension between business and IT. 


"You don't have to be a specialist in our field – we’ll prepare you and you’ll get proper sparring", Kristoffer emphasizes. 


Your base, will be at our office in Christianshavn – and you will have a large interface with colleagues throughout Europe.


You are responsible for the product backlog 
As a Product Owner, you will be responsible for the Custody & Tax product area within Post-Trade. You will have a role where you collaborate across all departments internally in Euronext, and at the same time, you will have a broad interface with both customers and partners.


Your main task is to ensure that the product backlog supports the product strategy. You are responsible for prioritizing the tasks within the product area, and then implementing them within the deadline. Together with the business and development team, you’ll spar about challenges and solutions on a daily basis, and you’ll make the crucial decisions, as you own the prioritization of the product. 


You thrive with being the focal point that your future colleagues go to, to get direction and clarity on projects. One of your core competences is your analytical business understanding, which gives you a natural understanding of assessing, which tasks should be prioritized first – and you like to be hands on with the product, from start to finish. You are good at collaborating with people across departments and navigating many tasks – at the same time as you master getting the team to collaborate in a constructive way.  


Your tasks will also consist of you to:  

  •  Understand customer needs and ensure ongoing dialogue  

  •  Collaborate with colleagues in the business and development team on everything from idea to implementation 

  •  Handle business analytical tasks and prepare presentations, as well as draw

  • Conduct online meetings and telephone conversations with our internal colleagues abroad, where the topic will typically be alignment and development.  

 
Are you the candidate we are looking for?
We imagine you having a few years of experience from agile organizations or the Product Owner role, however the industry you come from is not essential. More important, is your mindset and way of approaching the tasks in return – and then it is an advantage if you have a basic understanding of finance.
You understand how to communicate across the organization, and communicate fluently in Danish and English, both in writing and speech. Your educational starting point can be both a cand.merc., HD in finance, banking education, or the like. 

Interested? 
Send us your application and CV via the link below, no later than 9 April 2023. 
If you have any questions about the job, you are welcome to contact Kristoffer K. Sønderlev on tel. 22 79 36 89 in the period from 24 March to 5 April 2023. 
 
We look forward to hearing from you!

___________________________________________________

Vil du være produktansvarlig i en spændende branche, hvor du forretningsudvikler og samarbejder med danske og internationale kunder? Kom ombord hos Euronext Securities og traf de afgørende beslutninger, der giver konkurrenterne baghjul.  

”Du træffer beslutninger og produktudvikler på højt niveau i en international virksomhed med store muligheder. Og du får en central rolle med stor fleksibilitet, hvor to dage ikke er ens,” fortæller Kristoffer K. Sønderlev, Head of Custody & Settlement Products, Euronext 
 
Velkommen til en stor koncern med internationalt udsyn 
Hos os bliver du en del af en større international koncern på flere end 2.000 medarbejdere. Du indgår i et af vores forretnings- og udviklingsteams, hvor du i samspil med fem kolleger er ansvarlig for produktudvikling inden for finansiel infrastruktur og i spændingsfeltet mellem forretning og IT. 
 
Du behøver ikke være specialist inden for vores felt – vi klæder dig på, og du får rigtig god sparring”, understreger Kristoffer.  
     
Din base bliver på vores kontor på Christianshavn – og du får en stor kontaktflade til kolleger i hele Europa.   

Du er ansvarlig for produktets backlog 
Som Product Owner bliver du ansvarlig for produktområdet Custody & Tax inden for Post-Trade. Du får en rolle, hvor du samarbejder på tværs af alle afdelinger internt i Euronext og samtidig får du en bred kontaktflade til kunder og samarbejdspartnere. 
 
Din hovedopgave er at sikre, at produktets backlog understøtter produktstrategien. Du er ansvarlig for at prioritere de opgaver, der ligger inden for produktområdet og herefter implementere dem inden for deadline. Sammen med forretnings- og udviklingsteamet sparrer du om udfordringer og løsninger på daglig basis, og det er dig, der træffer de afgørende beslutninger, da du ejer prioriteringen af produktet. 
 
Du trives med at være i centrum – og være den person, folk går til for at få retning og klarhed på projekter. Én af dine spidskompetencer er din analytiske forretningsforståelse, hvilket giver dig en naturlig forståelse for at vurdere, hvilke opgaver, der skal prioriteres først – og du kan lide at være hands on på et produkt fra start til slut. Du er god til at samarbejde med folk på tværs af afdelinger og navigere mange opgaver – samtidig mestrer du at få teamet til at samarbejde på konstruktiv vis.  
 
Dine arbejdsopgaver bliver desuden at:  

  • forstå kundernes behov og sikre løbende dialog  

  • samarbejde med kolleger i forretnings- og udviklingsteamet om alt fra ide til implementering

  • varetage forretningsanalytiske opgaver og udarbejde oplæg, samt udforme release-planer

  • afholde online-møder og telefonsamtaler med vores interne kollegaer i udlandet, hvor emnet typisk vil være alignment og udvikling.  

 
Er det dig vi søger?
Vi forestiller os at du har et par års erfaring fra agile organisationer eller Product Owner-rollen. Branchen du kommer fra er ikke afgørende. Det er dit mindset og måde at gå til opgaverne til gengæld – og så er det en fordel, hvis du har en grundlæggende forståelse for finans.

Du forstår at begå dig på tværs af organisationen, og kommunikerer flydende på dansk og engelsk både i skrift og tale. Dit uddannelsesmæssige afsæt kan både være en cand.merc., HD indenfor finans, bankuddannelse eller lignende.

Interesseret? 
Send os din ansøgning og dit CV via nedenstående link senest 9. april 2023. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Kristoffer K. Sønderlev på tlf. 22 79 36 89 i perioden fra 24. marts til 5. april 2023. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig!

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 1,930 listed equity issuers and around €6.3 trillion in market capitalisation as of end December 2022, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.
For the latest news, go to euronext.com or follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext) .
 

Haven't found what you were looking for among our open positions?

At Euronext Securities Copenhagen, we greatly appreciate unsolicited applications. If you have not found a position that matches your interests and skills, do not hesitate to send us your unsolicited application.

We look forward to receiving your application.

______________________________________________

Har du ikke fundet det, du søgte blandt vores åbne stillinger?

Hos Euronext Securities Copenhagen sætter vi stor pris på uopfordrede ansøgninger. Har du derfor ikke fundet en stilling, som matcher dine interesser og kompetencer, så tøv ikke med at sende os din uopfordrede ansøgning.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.